Tooropstraat 212 6521 NZ Nijmegen
(tegenover eetcafé De Grut)

Verwijzing en vergoeding bekkenfysiotherapie

Patiënten die in aanmerking komen voor bekkenfysiotherapie worden verwezen door huisartsen, medisch specialisten (urologen, gynaecologen, gastro-enterologen, chirurgen, proctologen, artsen/seksuologen, kinderartsen, internisten) of op voorstel van verloskundigen. U kunt echter ook zelf contact met de bekkenfysiotherapeut opnemen.

Aanvullende verzekering / basisverzekering

De zorgverzekeraar vergoedt over het algemeen de bekkenfysiotherapeutische behandeling wanneer u met een aanvullende verzekering voor fysiotherapie verzekerd bent.
De behandeling van urineverlies wordt vergoed uit de basisverzekering. Bij sommige zorgverzekeraars is daarvoor een verwijzing van een arts of specialist naar de bekkenfysiotherapeut nodig. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.
Vergoedingen uit de basisverzekering maken aanspraak op uw eigen risico. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat van FysioPlus.

Kwaliteit van de behandeling

Bekkenfysiotherapeuten hebben na hun fysiotherapie opleiding een driejarige post hbo-opleiding gevolgd. Hierin worden zij diagnostisch en therapeutisch breed opgeleid op het gebied van de bekkenbodemfunctie, functiestoornissen en bekkenpijn. Tevens zijn ze geschoold op het gebied van het urogenitaal systeem, het gastrointestinaal systeem en het gebied van seksuele problematiek gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem. Waar mogelijk werkt de bekkenfysiotherapeut evidence based dan wel consensus based. De bekkenfysiotherapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre- en post partum gezondheidszorg (NVFB).

Verdere informatie over bekkenklachten kunt u vinden op de site www.nvfb.nl, onder het kopje ‘Patiënten Informatie’.

PPH_6727